Roofvogels

Roofvogels zijn een bekende verschijning in de Nederlandse natuur. Toch is dat niet altijd zo geweest. Leer meer over deze prachtige vogels

Slechtvalk

Slechtvalk

Er komen zo’n twaalf tot veertien soorten voor als vaste of tijdelijke bewoner. Hiermee mogen we niet ontevreden zijn. Was in de eerste helft van vorige eeuw de roofvogelstand al niet bijzonder hoog, in de jaren zestig, begin jaren zeventig was de roofvogel nauwelijks meer aanwezig in Nederland. Met dank aan onze ‘heldere’ inzichten om de landbouw productiever te maken d.m.v. allerlei pesticiden. Omdat roofvogels aan de top van de voedsel keten staan kregen zij de cumulatieve hoeveelheid gif binnen via hun prooidieren. Met als gevolg mislukte broedsels, mismaakte jongen, vroeg stervende ‘gezonde ‘ dieren, enz. Sinds het verbod op pesticiden eind jaren zestig zit de roofvogel, en het roofdier in het algemeen, weer in de lift.

Ik wil jullie meenemen naar de leefwereld van de roofvogels in de regio van de gemeente Heusden, meer bepaald de Elshoutse wielen en Loonse en Drunense duinen en de uitlopers hiervan. De voorkomende soorten zijn: Buizerd, Havik, Sperwer, Torenvalk, Wespendief en Boomvalk. Met de link kom je bij de beschrijving van deze mooie vogels.

Meer artikelen over Roofvogels

 

 

Dassen

Dassen hebben eeuwen lang gebruik gemaakt van de omgeving van Drunen, Haaren en Loon op Zand. Helaas is daaraan een einde gekomen in de tweede helft van de vorige eeuw. Door bejaging, verstoring en vergiftiging is de das uit het landschap verdwenen.

Gelukkig is de publieke opinie over natuurbehoud de laatste decennia gewijzigd en daarvan heeft de das, met een steuntje in de rug, van kunnen profiteren. In 1999 is, onder de bezielende leiding van Natuurmonumenten en Bert van Opzeeland, de das weer geherintroduceerd in de Loonse en Drunense duinen.

Het resultaat mag er wezen. Eind 2012 zijn liefst 33 dassenfamilies, ruim 100 exemplaren, weer actief in dit van oudsher bekende gebied. Update eind 2015: 52 dassenfamilies met ruim 160 dassen.

Het heeft helaas ook een keerzijde. Ongeveer 10% is verkeersslachtoffer geworden. Vooral in de zogende fase, als er dus zeer jonge dassen zijn, kan dit desastreus zijn voor de kleine pluizenbolletjes. Gelukkig is er veel inzet van de vrijwilligers om de jongen te redden en dat is afgelopen jaar ook gelukt met een jong uit Udenhout: Moffel.

Op deze site meer gegevens en nieuws over de das, een mysterieus maar ook Nederlands grootste roof zoogdier.

Meer artikelen over Dassen

Das

 

 

Techniek

Voor natuurfotografie komt meer kijken dan alleen een camera.

techniek

Alle foto's op deze site zijn gemaakt met apparatuur die ik zelf heb of heb gehad. In een serie artikelen laat ik zien welke apparatuur en hoe ik die gebruikt heb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer Techniek - Tips&Tricks

 

 

Foto & Video

Een kleine selectie van de foto's die je kunt bewonderen.

 
 Meer Foto & Video

 

Buizerd trek

Sterke buizerdtrek,maar niet overal

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op vrijdag 19 oktober 2012
Artikel van Natuurbericht.nl

Maandag 15 oktober passeerden 586 buizerds en 105 sperwers de trektelpost bij de Eltenberg in Montferland (Gld). Nooit eerder werden er bij deze telpost meer sperwers op één dag gezien; het aantal buizerds werd maar twee keer overtroffen. Ook op andere plekken werden veel buizerds geteld: in totaal 2300. De Zuid-Zweedse trektelpost Falsterbo vormt vaak een goede aanwijzing voor wanneer we in Nederland veel trekkende roofvogels kunnen verwachten. Een week eerder maakten flinke aantallen vanaf daar de oversteek naar Denemarken om vervolgens onze kant op te vliegen.

Half oktober is het altijd spannend: gaat er nog mooie trek komen van buizerd, sperwer, rode wouw en andere roofvogels? Het is de periode waarin grote aantallen roofvogels Zweden verlaten via de uiterste zuidpunt, Falsterbo. Nederlandse vogelaars houden de site met de resultaten van dagelijkse trektellingen aldaar nauwlettend in de gaten. Of de Zweedse roofvogelstroom ook bij ons wordt opgemerkt, is echter altijd afwachten. De weersomstandigheden bij ons en in Noord-Duitsland en Denemarken kunnen gunstig zijn of roet in het eten gooien.

Klein Falsterbo: een wolkje buizerds boven de Eltenberg (foto: Jan Schoppers) Klein Falsterbo: een wolkje buizerds boven de Eltenberg (foto: Jan Schoppers)

Maandag 15 oktober was het raak. Het was op verschillende Nederlandse trektelposten net Klein Falsterbo, vooral bij de Eltenberg, gelegen aan de zuidpunt van het Bergherbosch (Montferland). Maar liefst 586 buizerds passeerden (daarmee de op twee na beste dag ooit hier vormend) evenals 105 sperwers (beste dag ooit). Een continue stroom, vooral in de middag, zorgde ervoor dat de tellers nauwelijks tijd hadden voor een bakkie koffie. Aantallen van 100 tot 250 buizerds werden gemeld in Twente, Salland, ten zuiden van Nijmegen en in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Het ging in totaal om 2300 buizerds. Zie Trektellen.nl voor de verspreiding van waargenomen buizerds over Nederland.

Ook dit jaar was de relatie met Falsterbo opvallend. Daar waren ongeveer een week eerder flinke aantallen roofvogels overgestoken, maar door het wisselvallige weer waren die waarschijnlijk in Noord-Duitsland opgehouden. Vorig jaar deed zich op dezelfde dag, 15 oktober, een nog sensationeler fenomeen voor, dat dankzij het weekend (dus veel tellers) fraai geregistreerd werd (totaal 14.000 geteld). Bij Elten werden toen 596 buizerds geteld, ongeveer even veel als bij Weert (589) en de Strabrechtse heide (502). Telposten bij Uden (703) en op De Hamert (874) spanden de kroon. De wind kwam uit oost, waardoor de trekbaan zich meer naar het westen verplaatste (verdrifting) en tot in Zeeuws-Vlaanderen merkbaar was. Dit jaar kwam de wind uit het zuidwesten waardoor alleen het zuidoostelijk deel van ons land kon genieten van de overvliegende roofvogels.

Tekst: Fred Hustings en Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland


Afdrukken  
Free Joomla! templates by Engine Templates