Roofvogels

Roofvogels zijn een bekende verschijning in de Nederlandse natuur. Toch is dat niet altijd zo geweest. Leer meer over deze prachtige vogels

Slechtvalk

Slechtvalk

Er komen zo’n twaalf tot veertien soorten voor als vaste of tijdelijke bewoner. Hiermee mogen we niet ontevreden zijn. Was in de eerste helft van vorige eeuw de roofvogelstand al niet bijzonder hoog, in de jaren zestig, begin jaren zeventig was de roofvogel nauwelijks meer aanwezig in Nederland. Met dank aan onze ‘heldere’ inzichten om de landbouw productiever te maken d.m.v. allerlei pesticiden. Omdat roofvogels aan de top van de voedsel keten staan kregen zij de cumulatieve hoeveelheid gif binnen via hun prooidieren. Met als gevolg mislukte broedsels, mismaakte jongen, vroeg stervende ‘gezonde ‘ dieren, enz. Sinds het verbod op pesticiden eind jaren zestig zit de roofvogel, en het roofdier in het algemeen, weer in de lift.

Ik wil jullie meenemen naar de leefwereld van de roofvogels in de regio van de gemeente Heusden, meer bepaald de Elshoutse wielen en Loonse en Drunense duinen en de uitlopers hiervan. De voorkomende soorten zijn: Buizerd, Havik, Sperwer, Torenvalk, Wespendief en Boomvalk. Met de link kom je bij de beschrijving van deze mooie vogels.

Meer artikelen over Roofvogels

 

 

Dassen

Dassen hebben eeuwen lang gebruik gemaakt van de omgeving van Drunen, Haaren en Loon op Zand. Helaas is daaraan een einde gekomen in de tweede helft van de vorige eeuw. Door bejaging, verstoring en vergiftiging is de das uit het landschap verdwenen.

Gelukkig is de publieke opinie over natuurbehoud de laatste decennia gewijzigd en daarvan heeft de das, met een steuntje in de rug, van kunnen profiteren. In 1999 is, onder de bezielende leiding van Natuurmonumenten en Bert van Opzeeland, de das weer geherintroduceerd in de Loonse en Drunense duinen.

Het resultaat mag er wezen. Eind 2012 zijn liefst 33 dassenfamilies, ruim 100 exemplaren, weer actief in dit van oudsher bekende gebied. Update eind 2015: 52 dassenfamilies met ruim 160 dassen.

Het heeft helaas ook een keerzijde. Ongeveer 10% is verkeersslachtoffer geworden. Vooral in de zogende fase, als er dus zeer jonge dassen zijn, kan dit desastreus zijn voor de kleine pluizenbolletjes. Gelukkig is er veel inzet van de vrijwilligers om de jongen te redden en dat is afgelopen jaar ook gelukt met een jong uit Udenhout: Moffel.

Op deze site meer gegevens en nieuws over de das, een mysterieus maar ook Nederlands grootste roof zoogdier.

Meer artikelen over Dassen

Das

 

 

Techniek

Voor natuurfotografie komt meer kijken dan alleen een camera.

techniek

Alle foto's op deze site zijn gemaakt met apparatuur die ik zelf heb of heb gehad. In een serie artikelen laat ik zien welke apparatuur en hoe ik die gebruikt heb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer Techniek - Tips&Tricks

 

 

Foto & Video

Een kleine selectie van de foto's die je kunt bewonderen.

 
 Meer Foto & Video

 

Buizerd met extensions

Buizerd met extensions

Bericht uitgegeven door Natuurhulpcentrum Opglabbeek (België) op maandag 14 januari 2013
Artikel van Natuurbericht.nl

Op dit moment overwinteren ontelbare Buizerds in ons land en dat is goed te merken in de Vlaamse vogelopvangcentra. Een tijdje geleden werd een Buizerd binnengebracht in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek met afgebroken en uitgerafelde staartpennen. Wachten tot de nieuwe staart volledig zou geruid zijn, zou te lang duren waardoor de verder kerngezonde Buizerd nog maandenlang in een kooi zou moeten blijven. Daarom werd gekozen om extensions te gebruiken.

Bijna dagelijks worden verzwakte of gekwetste wilde dieren binnengebracht in een van de opvangcentra die Vlaanderen rijk is. Ook Buizerds (Buteo buteo) zijn veel geziene gasten. Als aaseters vind je ze vaak langs autowegen want daar ligt het voedsel voor het rapen. Dat brengt de nodige risico's met zich mee want het voorbijrazende verkeer is levensgevaarlijk. Er vallen dan ook geregeld slachtoffers, die worden opgevangen in de Vogelopvangcentra om te revalideren, liefst op een zo kort mogelijke termijn.

Deze Buizerd werd binnengebracht in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek met een zwaar gehavende staart (foto: Natuurhulpcentrum Opglabbeek) Deze Buizerd werd binnengebracht in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek
met een zwaar gehavende staart (foto: Natuurhulpcentrum Opglabbeek)

Voor de Buizerd met zwaar gehavende staart zag het er echter minder fraai uit. Vogels vervangen met een vaste frequentie en rotatie hun verenkleed, beter gekend als 'rui'. Bij Buizerds vindt de rui van de staart plaats in het late najaar tot in de winter. Vogels zullen een verloren staart echter meestal wel onmiddellijk vervangen, zodat ze niet moeten wachten op de normale rui. Dit noemt men accidentele rui. Maar bij deze Buizerd waren de staartpennen afgebroken, en dan schiet het mechanisme van zo'n accidentele rui niet in werking.

De ploeg van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek besloot daarom een poging te ondernemen om kunstmatig de staart opnieuw te verlengen door gebruik te maken van 'extensions'. Ze gebruikten daarvoor de gave staartpennen van een overleden buizerd. De veren worden met hun holle schacht over de resterende veerschachten van de levende vogel geschoven en met sterke lijm verankerd. Dat klinkt simpel maar de praktijk is heel wat moeilijker. Precies dezelfde veer van de dode vogel moet over het stukje van de overeenkomstige veer van de nog levende vogel geschoven worden. Uiteindelijk wordt zo, veer per veer, een volledig nieuwe staart opgebouwd zonder dat de oorspronkelijke lengte van de staart veel verandert.

Op de veerschachten van de Buizerd zijn staart werden extensions aangebracht (foto: Natuurhulpcentrum Opglabbeek) Op de veerschachten van de Buizerd zijn staart werden extensions aangebracht
(foto: Natuurhulpcentrum Opglabbeek)

In het verleden werd deze techniek al met succes toegepast, telkens met een zeer goed resultaat. Ook nu blikt het Natuurhulpcentrum terug op een succesverhaal: de gerestylede Buizerd gebruikt zijn nieuwe staart zoals het hoort. Vooraleer de vogel zijn vrijheid terugkrijgt, wordt hij echter nog een tijdje in de gaten gehouden. Als de veren goed blijven zitten en de nieuwe staart aan alle functies blijkt te voldoen, wordt de Buizerd binnenkort vrijgelaten. Volgend najaar zullen de veren met extensies tijdens het ruien langzaam vervangen worden door nieuwe, volwaardige veren.

Tekst en foto's: Natuurhulpcentrum Opglabbeek


Afdrukken  
Free Joomla! templates by Engine Templates