Sperwer

Kleine kopie van...

Behendige, kleinere uitvoering van de Havik?

Nederlandse naam

Sperwer

Wetenschappelijke naam

Accipiter nisus

Betekenis latijnse naam

Snelle grijper (Accipiter), van griekse Mythologische figuur Nisos (nisus)

Inleiding

Roofvogels zijn een bekende verschijning in de Nederlandse natuur. Toch is dat niet altijd zo geweest. En als we naar de ons omringende landen kijken komt Nederland er zelfs nog bekaaid vanaf. Er komen zo’n twaalf tot veertien soorten voor als vaste of tijdelijke bewoner. Toch mogen we niet ontevreden zijn. Was in de eerste helft van vorige eeuw de roofvogelstand al niet bijzonder hoog, in de jaren zestig, begin jaren zeventig was de roofvogel nauwelijks meer aanwezig in Nederland. Met dank aan onze ‘heldere’ inzichten om de landbouw productiever te maken d.m.v. allerlei pesticiden. Omdat roofvogels aan de top van de voedsel keten staan kregen zij de cumulatieve hoeveelheid gif binnen via hun prooidieren. Met als gevolg mislukte broedsels, mismaakte jongen, vroeg stervende ‘gezonde ‘ dieren, enz. Sinds het verbod op pesticiden eind jaren zestig zit de roofvogel, en het roofdier in het algemeen, weer in de lift.

Ik wil jullie meenemen naar de leefwereld van de roofvogels in de regio van de gemeente Heusden, meer bepaald de Elshoutse wielen en Loonse en Drunense duinen en de uitlopers hiervan. De voorkomende soorten zijn: Buizerd, Havik, Sperwer, Torenvalk, Wespendief en Boomvalk.

Dit artikel gaat over de Sperwer.

Uiterlijk

Algemeen:

Grootte 28-38 cm
Spanwijdte 60-75 cm
Voedsel Specialist in kleine vogels, kleine zoogdieren.
Broedtijd 40 dagen
Nest tijd 27 dagen

 

Verspreiding

 

Aantallen

 

Habitat

Voedsel

Reproductie

 

Tot slot

 

Related Articles

Havik

Buizerd

Free Joomla! templates by Engine Templates